Title / Description
Twaalf preeken / door Nicolaas Beets, Theol. Dr. Herder en Leeraar te Heemstede. Haarlem : Bohn, 1845