Title / Description
De waarheid aangaande Ludolf van den Berg : eene bijdrage tot de geschiedenis van zijn geslacht en van zijnen tijd / door R. W. Tadama. Arnhem : Nijhoff, 1847