Title / Description
Algemeene geschiedenis des vaderlands : van de vroegste tijden tot op heden : / door J. P. Arend. Amsterdam / door J. van Vloten. 1874