Title / Description
Algemeene geschiedenis des vaderlands : van de vroegste tijden tot op heden : Deel 4 Stuk 1. 1648 - 1672 / door J. P. Arend. Amsterdam. 1879
Content