Title / Description
Algemeene geschiedenis des vaderlands : van de vroegste tijden tot op heden : Deel 2. Van het jaar 900 tot 1581 na Christus Stuk 5 / door J. P. Arend. Amsterdam / door J. P. Arend. 1853