Titel / Beschreibung
Nalatenschap : dicht- en tooneelstukken / van J. F. Willems ; met inleiding, bydragen en aenteekeningen van Prudens van Duyse. Gent : Busscher, 1856