Titel / Beschreibung
Algemeene geschiedenis des vaderlands : van de vroegste tijden tot op heden : / door J. P. Arend. Amsterdam / door W. G. Brill. 1868