Title / Description
Extract uit het Reglement van orde, administratie en comptabiliteit / Bouriciu's Algemeene Postwagen-Diensten. Arnhem, [1834]