Title / Description
Willem graaf van den Berg en zijne tijdgenooten : eene bijdrage tot de geschiedenis van den Tachtigjarigen Oorlog / uit oorspronkelijke en grootendeels onbekende stukken zamengest. door R. W. Tadama. Zutphen : Thieme, 1846