Titel / Beschreibung
Hall, Maurits C. van: Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd : wederwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer ... van Mr. M. C. van Hall. Amsterdam : Müller, 1845