Title / Description
Geestelijke gedichten van Jacob van Maerlant en anderen : uit de 13de en 14de eeuw / medegedeeld en met eene inleiding en doorloopende aanteekeningen voorzien door L. Ph. C. van den Bergh. Dordrecht : Blussé en Van Braam, 1841