Title / Description
Het leven van Hillegonda Buisman : eene Hollandsche familie-geschiedenis uit de zeventiende eeuw : 4 / door A. Loosjes. Haarlem. 1825