Titel / Beschreibung
Het leven van Hillegonda Buisman : eene Hollandsche familie-geschiedenis uit de zeventiende eeuw / door A. Loosjes. Haarlem : Loosjes, 1825