Title / Description
De kerels van Vlaanderen : historische tafereelen uit de XIIe eeuw / door Hendrik Conscience. [S.l.] ; Antwerpen : Van Dieren, 1871