Titel / Beschreibung
Beknopte beschryving van Gent of verkorte historische beschouwing van die stad en hare bewoners, van die merkwaerdige gebouwen, gestichten en maetschappyen, [...] : voorgegaen van de beginselen der geschiedenis van Gent / door J. J. Steyaert. [S.l.] ; Gent : Van Snoeck-Ducaju, 1847