Titel / Beschreibung
Volks-Liedjens : / Uitgegeeven Door De Maatschappij Tot Nut Van't Algemeen. Amsteldam. 1790