Title

Deductie Voor Jr. Onno Zwier Van Haren, Grietman van Stellingwerf-Westeinde : Ter zyner Noodwendige Zuiveringe ; Van de Lasterlyke Geruchten en Imputatien ; tegen hem verspreid en ingebragt. [Leeuwarden], [1761]