Title / Description
Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland : voorgevallen in sprokkelmaand MDCCCXXV, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest / door J. van Leeuwen. Leeuwarden : Suringar, 1826