Title / Description
Proeve over de zamenstelling eener algemeene Nederlandsche geschiedenis : naar aanleiding van 's Konings besluit van den 23sten december 1826, artikel 2 / door G. Groen van Prinsterer. [S.l.] ; 's-Gravenhage : Alg. Landsdr., 1830