Title / Description
Bondel Van Stichtelyke Mengeldichten / Nagelaten Door Wyle De Welgeborene Jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman. Middelburg : Sas, 1764
Content