Titel / Beschreibung
Academische tafereelen : ontworpen en geschetst tijdens het tweede Eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool en in rijm gebragt / door J. H. Burlage. Utrecht : Van der Monde, 1838