Titel / Beschreibung
Redevoeringen en verhandelingen over onderwerpen, tot de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde behoorende / door Matthijs Siegenbeek. Dordrecht : Blussé en Van Braam, 1836
Inhalt