Title

Resolutien, Brieven En Stukken : Concerneerende 1. Het Erfstadhouder- Capitein- en Admiraalschap Generaal van Vriesland, zoo als het zelve, in den jaare 1748, met ampliatie van de Hooge [...]. 's-Gravenhage : Gaillart, 1767