Title
Velius, Theodorus: Chronyk Van Hoorn : Daar in het Begin, Aanwasch, en tegenwoordige Staat dier Stad verhaalt worden ; Als Mede De Gedenkwaardige Geschiedenissen die, zo voor, in, als na den [...]. Hoorn : Duyn, 1740