Title / Description
Nederduitsche synonymen of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet : taalkundig, en ten deele ook etymologisch behandeld / door G. Bruining. Rotterdam : Immerzeel, 1820