Title / Description
Gelder, Jacob de: Memorie van den hoogleeraar Jacob de Gelder, overgegeven aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, behelzende deszelfs consideratien over het ontwerp van [...]. Leyden : Du Mortier, 1821