Titel / Beschreibung
Vlaardingen, in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorrechten, koophandel, haring- en vischvaart, kerk- en waereldlyke gebouwen, schutterye, gilden [...] : beschreeven van wege den raad der stede, en opgehelderd met oudheit- en geschiedkundige aanteekeningen. Amsterdam : Van Esveldt-Holtrop, 1807