Title / Description
Oorspronck Ende Voortganck Vande Nederlantsche Oorloghen Ofte, Waerachtighe Historie vande voornaemste Geschiedenissen, inde Nederlanden ende Elders, voorgevallen, [...] / Beschreven door Wijlen Everhart Van Reyd, Nassouschen Raedt, Gewesene Burgemeester der Stadt Arnhem ... Arnhem : Van Biesen, 1633
Content