Title / Description
Redevoering over het oogpunt, waaruit in den tegenwoordigen tijd de beoefening der vaderlandsche geschiedenis moet beschouwd worden / door Johannes Pieter van Cappelle, gehouden ter aanvaarding van het hoogleeraarambt ... aan de doorluchtige Schole der stad Amsterdam ... den twee-en-twintigsten November 1819. [S.l.] ; Amsterdam : Stads-Dr., 1819