Title / Description
Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen, langs de rivieren in het koningrijk Holland, voorgevallen in louwmaand MDCCCIX / opgemaakt en uitg. ... van den Minister van Eerdienst en Binnenlandsche Zaken. Amsterdam : Allart & Ruys, 1809 -