Title / Description
Het vijfde halve eeuwfeest over het ontzet der stad Leyden in den jare 1574 : plegtig gevierd den 3en en 4en October 1824 / beschreven door J. Roemer. Leijden : Van der Hoek, 1824