Titel / Beschreibung
Woordenboek voor de Nederduitsche spelling / volgens Willem Bilderdijk. 's-Gravenhage : Immerzeel, 1829