Title / Description
Nationale uitgaven of algemeene staatsbehoeften der Bataafsche Republiek, naar den leidraad van de algemeene begroting over den jaare 1799 - 1804 : bestaande in: de kosten van het algemeen bestuur, buitenlandsche zaken, ministers, oost- en west-indische Colonien, Land- en zeemagt, die der waterstraat, [...]. Amsterdam : Poster, 1804