Titel / Beschreibung
Het roosen-cransken : verclaert ende verciert met innighe oeffeninghen des gheests, daer by gevoecht zijn eenighe ghebeden, psalmen ende litanien ter eeren d. H. Moeder Gods [...] / tot dienst der godtvzuchtigher Catholijcker herten vergadert door door I. D. G. Tantvverpen : Verdussen, 1620