Title / Description
Nieuwe kaart van het Eiland Walcheren zynde het vermakelykste gedeeltr van het Graafschap von Zeeland zeer naa uwkeurig afgedeelt in de iurisdictien der [...]. Amsterdam : Ottens, [um 1730]
Content
There is no content avaibable here yet.