Title

Verhael, Van 't Oproer, nevens de Doodt van de Heeren Johan en Cornelis de Wit : ... Hage den 20 Augusti 1672. P.S. Het is ongehoort hoe miserabel ... Hage : [S.n.], 1672