Titel / Beschreibung
Luytherse Geestelyke Gesangen : voor Twee Fluyten en een Bas Continue, opgedragen Aan den Heer Johan Koop, Voornaam Koopman, binnen de Stadt Hamburg; Daar nevens aan syn eerwaarde Huysvrouw, [...] : . XXI Werk / Door Haar E. Onderdanigste Dienaar Johan Christiaan Schikhard. Amsterdam. [1715]