Title / Description
Cztyrycet Chwálo - a Sláwo-Rzečj ne z Pisma swatého wzáté Chwály Maryánské : dle Učenj, a Smyslů SS. Otců ... : 1 / na Swětlo wydané w Gazyku Německým od Leopolda Fraydta nynj pak w Cěsstjnu uwedené od Jana Adama Truttnowskýho. W Praze. 1776