Title / Description
Krátká Kázanj na Postnj Neděle : z rozličných slowutných Kazátelů wytažená a k užitku wenkowského lidu zřizená / od Jana Giřiho Hololanda. Nynj pak uwedená w česstinu od Frantisska Heilmana. W Praze, 1794