Title / Description
Lotgevallen op eene reis van Friesland, door Westfalen en het Waldeksche, naar Hanau, in September 1813 / door H. Potter. Medelid van het Groot-Hertoglijk Frankfortsch Consistorie, en predikant bij de Nederlandsche gemeente Te Hanau. Amsterdam : Saakes, 1816