Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Oordeel Des Nationalen Synodi van Dordrecht, over de Theologie ofte Leere Conradi Vorstij, Doctoor inde H. Theologie : Mitsgaders De Resolutie vande Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt daer op ghevolght
Publisheds'Graven-Haghe : Wouw, 1619
Description[4] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Nationale Synode te Dordrecht".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2845
Enthält außerdem: Resolvtie. De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in heure Ed. Mo. vergaderinge ghesien hebbende de sententie by die van den Synode Nationael tot Dordrecht uyt-gesproocken, jegens den Persoon, gheschriften ende Boucken van Conradus Vorstius ... Ghedaen inden Haghe, den xxvijen Junii 1619
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: In s'Graven-Haghe, By Hillebrant Iacobssz, Ordinaris ende Ghesworen Drucker vande Hog.Mog. Heeren Staten Generael. Anno 1619. Met Privilegie.
Bibl. ReferenceKnuttel 2845 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1600 ; STCN 852479352
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407713 
Files
Oordeel Des Nationalen Synodi van Dordrecht, over de Theologie ofte Leere Conradi Vorstij, Doctoor inde H. Theologie [2.02 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0