Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Het Testament Ofte UUtersten wille vande Nederlandsche Oorloghe : Ghelijc als sy, liggende op haer Dood-bedde in den Hage, dien verclaert, onderteeckent, doen schrijven ende bezegelen heeft den tweeden Februarij deses Iaers 1609. / Door Yemand Van Waer-mond [i.e. Simon van Middelgeest] [i.e. Adriaen van Nierop]
AuthorMiddelgeest, Simon van
ParticipantsNierop, Adriaan van
PublishedFrance end al [Frankendal] : Frederijck de Vrije, 1609
Description14 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: Titelbl., Zeile 6: Ghelijc.
Tiele: "Uitvoerig gedicht van een voorstander van de vrede, met verschillende anagrammen, grafschriften enz. Dit stuk is verkeerdelijk tot de Byecorf gerekend". - "Het Twaalfjarig Bestand gesloten".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1581
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Franc end al By Frede-rijck de Vrije. - Impressum fingiert.
Bibl. ReferenceKnuttel 1581 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,749 ; STCN 861108043
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406326 
Files
Het Testament Ofte UUtersten wille vande Nederlandsche Oorloghe [4.92 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0