Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Proeve Des nu onlangs uyt-ghegheven Drooms, oft t'samenspraack tusschen den Coning van Hispanien ende den Paus van Roomen : Met noch eenen anderen Droom, contrarie den voorschreven. Mitsgaders eene vermaninghe, Aen alle Vroome ende Ghetrouwe Vader-landers, ... Handel des Vredes ... weldadighz Godes gonne, Amen / Beschreven door een Lief-hebber aller Menschen, maar in sonderheydt den godt-zoecken[de] ende Trou-Hertighen In-gheboorne dezer Vrijer Provincien. Door NISEMVOLBG472HC58A22W [Anagram i.e. Jacobus Wilhelmi Migoen]
AuthorMigoen, Jacobus
Published[Gouda] : [Migoen], 1607
Description8 ungezählte Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "onder het anagram deze raadselachtige uitlegging: Dezen Naam is goedt te lezen, hem wel beziet, Leest zo rechts ...". "Het stuk is opgenomen in de Byecorf". "Blauwboekjes voor en tegen het Bestand".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1401
Titel ist Kopftitel
Bibl. ReferenceKnuttel 1401 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,619 ; STCN 108693414
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406180 
Files
Proeve Des nu onlangs uyt-ghegheven Drooms, oft t'samenspraack tusschen den Coning van Hispanien ende den Paus van Roomen [2.91 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0