Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Propositie vanden Heere vander Horst : Ghedaen ende ghepresenteert ter vergaderinge vande Edele Moghende Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden den xiijen Januarij 1607. Midtsgaders d'Antwoort vande voornoemde Heeren Staten opte voorschreven Propositie gedaen. Ende Noch Het uyt-schrift vande selve Ed. Mo. Heeren Staten, ghesonden aen allen Provintien ende Steden opte aenstaende Vrede-handelinghe / [... Was onderteyckent Walraven van Witten-horst] . [[... den Haghe den 13. April, 1607. ... Was Gheparapheert I. van Olden-Berneveldt. ...]
AuthorWittenhorst, Walraven van
Corporate nameRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
Published[S.l.] : [S.n.], 1608
Description8 ungezählte Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Opening van de Vredehandelingen".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1360
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt Anno 1608.
Bibl. ReferenceKnuttel 1360 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,587 ; STCN 860081508
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404374 
Files
Propositie vanden Heere vander Horst [2.44 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0