Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Een warachtighe gheschiededenisse [!] die binnen de vermaerde Coopstadt van Brugghe in het Jaer 1582 ghebeurt is : veur dien dat Coninck Philips van Spanien wederomme nieuwe verraders ende Moorders gheheurt ende uutghezonden heeft, om den Hertoghe van Brabant, Ghelderlandt, Anjou, Alenchon, etc. Grave van Vlaendren, Hollandt, zeelandt, etc. ende den Prince van Orangie het leven te benemen met verghift oft deur eeenighe andere moorderye
PublishedBrugghe : Moerman, 15
Description8 ungezählte Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: " ".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 604
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruct te Brugghe by my Thomaes Moerman, woonende inde Zuydsant-strate, by Sint Salvators Kercke aen de Fonteyne. M.CCCCC.Lxxxij.
Enthält u.a.: Sententie
Bibl. ReferenceKnuttel 604 ; Museum Plantin-Moretus online catalogus, R 16.28
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-400628 
Files
Een warachtighe gheschiededenisse [!] die binnen de vermaerde Coopstadt van Brugghe in het Jaer 1582 ghebeurt is [2.77 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0