Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Apologie, ofte Verantwoordinghe Des ... Vorsts ende Heeren, Heeren Wilhelms van Godes ghenade Prince van Orangien, Graue van Nassau, ... ende Admirael, etc. Teghen den Ban ofte Edict by forme van Proscriptie ghepubliceert by den Coningh van Spaegnien teghen den voorsz. Heere : waer wt sal blijcken hoedanig dat sijn lasteringhen ende valsche beschuldiginghen in den voors. Ban begrepen. Ghepresenteert aen Myne Heeren de Generaele Staeten van de Nederlanden ; Hier is oock bygevoeght den voorsz. Ban ofte Proscripte
VerfasserOranje-Nassau, Willem van
BeteiligtePhilipp <II., Spanien, König> ; Alexander <Parma, Herzog, 1545-1592>
Adressierte KörperschaftRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
ErschienenLeyden : Silvius, 1581
Umfang130 Seiten, 2 ungezählte Seiten ; 4 : Druckermarke, Wappen von Wilhelm I. auf S. 12 und am Ende
Anmerkung
In Fraktur
Anmerkung
Kolumnentitel: Verantwoordinghe van Mijn Heere De Prince van Orangien. - Ban teghen Mijn Heere De Prince van Orangien.
Enthält u.a.: Ban Ende Edict By Forme Van Prosriptie, Wtghegaen Ende Ghedecreteert By Onsen allerghenadichsten Heere de Coninck, tegens Wilhelm van Nassau, Prince van Orangien, als hooft, beroerder ende bederver van t'gheheel christenrijck, ende namentlijck van dese Nederlanden.- Briefven Van Den Prince Van Parma Ende Plaisance, Aende Stadthouders, Gouverneurs ende Provinciale Raeden van herwaertsovere, by den welken hen bevolen wort die voorschreven proscriptie ende Ban te doen kundighen ende publiceren.
Tiele: "De Hollandse uitgave bevat hetzelfde als de Franse en nog bovendien achter de publicatie van de Ban door de Prins van Parma een Brief (van 9 regels) aan de Bailliu en Schepenen van berch-ambacht tot publicatie van de ban, 25 Augustus. - De Brief van de Prins aan de Generale Staten, 25 Januari, wordt hier op bladzijde 129-130 gevonden".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 558
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: tot Leyden. By Charles Silvius, ghesworen Drucker der Staten s'landts van Hollandt.M.D.LXXXI. Met Privilegie voor dry jaeren. - A6 B-Q4
Bibl. ReferenzKnuttel 558 ; Typographia Batava 258 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,228 ; STCN 840142846
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-400028 
Dateien
Apologie, ofte Verantwoordinghe Des ... Vorsts ende Heeren, Heeren Wilhelms van Godes ghenade Prince van Orangien, Graue van Nassau, ... ende Admirael, etc. Teghen den Ban ofte Edict by forme van Proscriptie ghepubliceert by den Coningh van Spaegnien teghen den voorsz. Heere [37.21 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0