Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Predicatie Over de drie laetste versen vanden CXXXVII. Psalm : Gedaen Op den eersten Julij Anno M.DC.XXVI. inde groote Kercke van s'Graven-Haghe, Als den Doop vanden eerst-gebooren Soon des Doorluchtighen Prince van Orangien ghecelebreert wierdt / Door Hvgo Beyervs Predicant in's Graven-Haghe
AuthorBeyer, Huych Adriaenszoon
ParticipantsOranje-Nassau, Willem van
Publisheds'Gravenhage : Wouw, 1626
Description[25] Bl. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text teilw. in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3671
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: In s'Graven-Haghe, de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Iacobssz van Wouw, ordinaris Druckers vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael, Anno 1626.
Bibl. ReferenceKnuttel 3671 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2128 ; STCN 852395914
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-396117 
Files
Predicatie Over de drie laetste versen vanden CXXXVII. Psalm [12.69 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0