Go to page

Bibliographic Metadata

Main titleEcho
Title
2 ([ca. 1672]) Den tweeden Echo : Segh, Echo! vlugge geest, van duyst're graf-speloncken ... Barnevelts ... Loevesteynse bloedt heeft 's Princen val beslooten ... Reynst ... Vlooswijck ... Oranjes stalen arm dwongh Spanjen ... Wilhelm ... van Beuningen ... Verklickster, 't is genoegh; vaert wel, en zijt gegroet
Published[ca. 1672]
Description[1] gef. Bl., 2-o
Annotation
Tiele: "hevige paskwillen tegen de Witt en zijn aanhang, vooral de Amsterdamsche Burgemeesters: De Graef, Reynst, Outshoorn, enz. alle op rijm"
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 10357
Bibl. ReferenceKnuttel 10357 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,3, 6260
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-392949 
Files
Den tweeden Echo [0.47 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0